آكادمي سوده ، بخش دبستان:

  1. بخش علمی دبستان در هشت حيطه به صورت تخصصي با كادري مجرب و حرفه اي با سابقه اي درخشان در امر آموزش در حال فعاليت مي باشد. اين مركز با توجه به احساس نياز و رشد روحي دانش آموزان در دوره هاي سني متفاوت اقدام به برگزاري كلاس هاي مختلف با برترين و متد روز نموده است .
  2. با توجه به پيشرفت روز افسون تكنولو‍ژي و علم و در نظر گرفتن رشد فردي دانش آموزان كلاس هايي از مبتدي تا پيشرفته را در نظر گرفته است كه بهترين بازخورد را براي دانش آموزان داشته است.
  3. والدين دغدغه مند فرزندانشان هستند و ميخواهند فرزندانشان هميشه در بهترين مسير رشد قرار گيرند. مراكز آموزشي زيادي جهت مرتفع كردن نياز والدين و دانش آموزان به وجود آمده اند و گاهي والدين در انتخاب دچار سردرگمي مي شوند كه در چه زمينه اي و كجا فرزندشان مي تواند در مسير رشد قرار گيرند و به بهترين نحو از پتانسيل فرزندانشان استفاده كنند. آموزشگاه سوده بر اساس هوش هاي چندگانه و تشخيص استعداد دانش آموزان به شما كمك ميكند در جايگاهي كه فرزندانمان استعداد دارند در مسير رشد فردي خود قرار گيرند به همين جهت آموزشگاه سوده در حيطه هاي آمادگي براي آزمون هاي بين المللي رياضي ، اردوهاي مطالعاتي ، كلاس هاي گروهي ، كلاس هاي فردي ، كمپ تابستانه ، مدرسه ي كسب و كار و در زمينه هاي هوش و خلاقيت فعاليت وي‍ژه اي با هدف آماده سازي دانش آموزان به عنوان فردي سالم و شاد با جنبه هاي فردي و اجتماعي داشته باشد.

 

         
اردوهای مطالعاتی آزمون های AMT  کلاس های گروهی و خصوصی کمپ تابستانه ریاضیات کانگورو