کلاس های معدل + :

  1. کلاس های معدل + آکادمی علمی سوده برای دانش آموزان کوشا طراحی شده است که اهمیت تاثیر معدل را خصوصا در مقطع متوسطه دوم می دانند و سعی میکنند با شرکت در کلاس های فوق معدل خود را ارتقاء دهند ، بررسی نقاط ضعف دانش آموزان و تقوبت آن از ویژگی های اصلی کلاس های معدل + می باشد . تمامی دروس عمومی و پایه شامل این کلاس های می شود .