چرا کلاس نکته و تست؟

  1. بعد از پشت سر گذاشتن ۸ ماه تحصیلی و با توجه به استرس حاکم بر جو دانش آموزان کنکوری، بهترین پایان برای هر دانش‌آموز زمانی اتفاق می‌افتد که بتواند به‌خوبی تمامی مطالب ۳ سال تحصیلی که در طول این ۸ ماه مطالعه کرده است را جمع‌بندی کند. روش‌های زیادی طی چند سال گذشته با بالا رفتن تب کنکور باب شده و توسط مشاوران به درست یا غلط توصیه می‌شود. اما یکی از بهترین استراتژی‌های جمع‌بندی، شرکت در کلاس‌های نکته و آزمودن دروس، خصوصاً دروس اختصاصی است.

  

در کلاس‌های نکته و تست مطلب جدیدی تدریس نمی‌شود، بلکه دانش آموزان با کمک دبیر با مطالب مهم، چالش‌برانگیز و پرتکرار هر مبحث آشنا شده و با انواع تیپ سؤالات کنکوری مواجه می‌شوند و در کنار یادآوری مفهوم دقیق مبحث، با تست‌های متعدد درس‌ها را مرور و جمع بندی می‌کنند.

با در نظر گرفتن نکات بالا، مشخص می‌شود که شرکت در کلاس‌های نکته و تست نه ‌تنها فرصت بیشتر درس خواندن را از دانش آموزان نمی‌گیرد، بلکه موجب استفاده‌ی درست و بهینه‌ی دانش‌آموز از فرصت بسیار کم روزهای پایانی و همچنین ارتقاء بازدهی و عملکرد دانش‌آموز خواهد بود.