چرا زبان فرانسه ؟

به هنگام انتخاب زبان دوم جهت کار یا رشته دانشگاهی ، انتخاب زبان فرانسه راه ها و گزینه های بسیار وسیعی در مسیر کار یا درس به روی شما گشوده خواهد شد. در کنار زبان انگلیسی، زبان فرانسه تنها زبانی است که در تمامی کشورهای جهان با ۱۰۰ میلیون نفر دانشجو و دو میلیون نفر معلم که ۲۰% آنها خارج از محدوده کشورهای فرانسوی زبان هستند، تدریس میشود.

درآکادمی سوده کلاس‌های زبان فرانسه به ۴ صورت فشرده و عادی، خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می‌شوند در دوره‌های خصوصی زبان‌آموزان هر کتاب را در ۶ ترم و در دوره‌های فشرده هر کتاب در ۳ ترم پایان می‌پذیرد.